Nalazite se ovdje: Naslovna › EORI

EORI broj


Ministarstvo financija, Carinska uprava danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji započela je s primjenom sustava elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. Economic Operators Registration and Identification System), tzv. EORI sustava.

Kako bi svi hrvatski gospodarski subjekti koji od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imaju namjeru obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije imali dodijeljen EORI broj nužno je da mjesno nadležnom carinskom uredu podnesu Zahtjev za dodjelu EORI broja. S obzirom da sam postupak registracije može potrajati nekoliko dana, preporuča se da se Zahtjev za dodjelu EORI broja podnese nekoliko dana prije carinske aktivnosti (vidjeti prilog: Gdje podnositi Zahtjev za dodjelu EORI broja od 01.07.2013.).

EORI brojevi koje su hrvatski gospodarski subjekti koristili u državama članicama Europske unije (izdavatelj je neka od carinskih službi Europske unije) danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ne mogu se koristiti. Ako će navedeni gospodarski subjekti obavljati djelatnosti iz domene carinskog zakonodavstva dužni su imati hrvatski EORI broj kojeg će im dodijeliti mjesno nadležni carinski ured temeljem podnesenog zahtjeva.

Strane pravne i fizičke osobe (osobe iz trećih zemlja) i nositelji TIR karneta Zahtjev za dodjelu EORI broja zajedno s propisanim prilozima iz Upute o primjeni EORI sustava (vidjeti u priloženim dokumentima) podnose carinskom uredu prije započinjanja carinske aktivnosti u kojoj se zahtjeva EORI broj. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom carinskom uredu provođenja prve radnje obuhvaćene carinskim propisima na koju se nadovezuje obveza registracije.

EORI broj je potreban u slučaju poslovanja s trećim zemljama (zemlje koje nisu države članice EU) i njegova struktura za hrvatske pravne i fizičke osobe glasi: HR+OIB. EORI broj ne treba miješati s poreznim (VAT) brojem koji ima jednaku strukturu, ali se koristi za poslovanje sa državama članicama EU i za njegovu dodjelu je nadležna Porezna uprava.

Valjanost svakog EORI broja može se provjeriti na web stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eos_home.jsp?Lang=en.